Telefon: 789 209 810 | 618 484 758 Mail: biuro@reginox.pl

Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Każdemu klientowi przysługuje zwrot towaru w terminie do 28 dni od daty odbioru.

Podstawą do zwrotu jest paragon lub faktura, który klient otrzymuje w przesyłce. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu!

Odbieramy towar, który nie był modyfikowany na życzenie klienta (wycięcie dodatkowych otworów), oraz nie był zamawiany specjalnie dla klienta (produkowany i sprowadzany na indywidualne zamówienie).

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania - stan idealny taki jak w momencie odbioru.
Jeżeli towar nie będzie spełniał powyższych warunków, zostanie odesłany z powrotem do klienta. Wymiana nie zostanie przeprowadzona. Towar należy wysłać na adres naszej firmy razem z dowodem zakupu.

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecamy jednak skorzystanie z formularza. który jest do pobrania pod adresem:

www.zlewozmywaki.pl/upload/Odstapienia-od-umowy.pdf.

Zwrot realizujemy do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu odbioru paczki. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli Klient nie postąpi według powyższej procedury. Prosimy wysyłać paczki tylko za potwierdzeniem nadania. Kwotę do zwrotu wpłacamy tylko na nr konta bankowego podany naszym sprzedawcom!

NIE ODBIERAMY PACZEK WYSŁANYCH ZA POBRANIEM, takie paczki wracają do nadawcy na jego koszt!

Szczegółowe prawa konsumenta określa ustawa.

 

REKLAMACJE

1. W razie braku zgodności Produktu z zawartą Umową Sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu
z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
5. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
6. W wypadkach określonych Ustawą, w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
Dotyczy to sytuacji, gdy: a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży,
i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył;
c) pomimo prób podejmowanych przez Sprzedawcę w celu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, brak ten występuje nadal,
d) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 3;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
7. Konsument nie może żądać odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
8. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z zawartą Umową Sprzedaży można zgłosić wysyłając reklamowany Produkt do sklepu na adres:


Śmigielski Technika Kuchenna Sp. J.
ul. Obornicka 312
60-691 Poznań
z dopiskiem “sklep reginox.pl - REKLAMACJA


lub dostarczyć Produkt bezpośrednio do naszego sklepu. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (kopię paragonu lub fakturę VAT) oraz opis zauważonej niezgodności wraz
z określeniem żądania Konsumenta.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
10. Pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
dostępna jest strona internetowa rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (ODR).
Platforma stanowi interaktywny punkt dostępowy dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który może powstać w wyniku transakcji internetowej.


 
§12 Zwroty środków

 
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl